FÖRBUNDSKÖRERNA

Inom Förbundet finns, förutom de lokala körerna, Förbundskören och Västergötlands Manskör

Förbundskören utgörs av samtliga körmedlemmar i Västergötlands Sångarförbund och samlas för konsert exempelvis i samband med

Inspirationsdagar, Förbundets jubiléer eller andra större sammankomster.

Vid 100-årsjubiléet år 2009 ägde den stora jubileumskonserten rum i ett nästan fullsatt Vara konserthus . Det var över 200 sångare på scenen, alla från förbundets medlemskörer.

I oktober 2014 firade förbundet 105-årsjubileum, också denna gång i Vara konserthus tillsammans med Lerum-Surte Symphonic Band.

Västergötlands Manskör är ursprungligen motiverad som länk att introducera ny körmusik till Västergötlands Sångarförbunds lokala manskörer. Med tiden har det blivit ett väl sammansvetsat gäng med bra klang, som tycker om att sjunga lite oftare och ibland med lite mer krävande repertoar.

Körens hittills största projekt var en treveckors resa till Canada-USA år 2000 med tyngdpunkt på svenskbygderna runt Minneapolis.

2009, då Västergötlands Sångarförbund firade sitt 100-årsjubileum, gjorde Västergötlands Manskör en konsert i Djäkneskolans aula i Skara med historiskt tema. Som gäst hade inbjudits historieprofessorn Dick Harrysson, som på sitt humoristiska sätt talade mellan de olika numren.

Under 2010 var VM-kören flitigt i farten med en sommar- och höstturné till bland annat Saleby kyrka och Mariestads domkyrka samt till Assmundtorps kyrka i Skåne och Helsingörs domkyrka.

2011 medverkade kören i Trollhättan tillsammans med Amercan-Swedish Institute-kören från Minneapolis.

Västergötlands Manskör är för närvarande vilande.