ÖVNINGSMEDIA

I dåvarande Svenska Sångarförbundets regi – numera ingår detta förbund i Sveriges Körförbund – framtogs ett utbildningsmaterial för manskörer under medverkan av elitsångare. Materialet bestod av ett antal ofta förekommande sånger ur manskörrepertoaren. Vid denna tid utgjordes materialet av inspelade analoga ljudband i kassettform.

Vid Svenska Sångarförbundets uppgående i det nya förbundet, tog Västergötlands sångarförbund initiativ till att uppbringa och förnya de ålderstigna s.k. masterbanden, se även tidningen Körsång nr 4, 2004 och nr 1, 2006.

Bertil Westergren i Falbygdens Manskör, fick i uppdrag att digitalisera masterbanden. Efter ett omfattande och gediget arbete föreligger nu ut-bildningsmaterialet i färdigt skick

För genomförande av projektet har tidigare styrelsemedlemmar i Svenska Sångarförbundet – ingen nämnd och ingen glömd – liksom vårt nya riksförbund, Sveriges Körförbund, utgjort ett värdefullt stöd, vilket med tacksamhet noteras.

Det är vår förhoppning att denna nyutgåva skall utgöra ett lika värdefullt stöd, som en gång de tidigare ljudbanden gjorde, för såväl nya som gamla sångare vid instuderande av våra kära manskörsånger.

Materialet finns framtaget dels som en mp3-skiva med samtliga 256 sånger, dels som en ordinär CD (8 stycken CD per stämma) och finns att beställa genom Västergötlands Sångarförbund.

Pris för mp3-skivan 100 kronor per stämma och för CD-boxen 480 kronor per stämma. Obs! Av CD-boxarna finns endast ett fåtal kvar. (T1 slut, övriga 3-4 satser)

Förteckning över sångerna: klicka på länken

övnings-cd

Information och beställning: Roy Johansson, roykleva@gotanet.com