STARTSIDA

Välkommen till vår webbplats!

Västergötlands Sångarförbund är samlingsorgan för manskörer i regionen. Förbundet har till ändamål att sprida kännedom om och skapa intresse för manskörssång och verka för att den hålls på en konstnärligt hög nivå.

Länkar

AUSS American Union of Swedish Singers
Körorganisation i USA med 31 (2008) anslutna körer, som arbetar för svensk körmusik, såväl blandade körer som mans- och damkörer.

Föreningens plugiro: 16 10 49-2
Föreningens bankgiro: 5704-7748