Meddelande om verksamhet 2021

Styrelsen har diskuterat möjlig uppstart av VSF’s verksamhet och har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) direktiv och skjuta fram verksamhetsstarten till 2022. När FHM medger uppstart av manskörssång kommer VSF styrelse att upplysa förbundets körer om detta.