Inspirationsdag i Trollhättan

Västergötlands Sångarförbund avser att i samarbete med Sångsällskapet Harmoni göra en Inspirationsdag för sångare och dirigenter den 10 november. Vi kommer att vara i Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan och Programmet ser ut så här: 

08.30 – 09.30 kaffe och smörgås i Foajén vid CLIO, plan 4                                           

09:30   Övningen startar i CLIO

12:30   Lunch i Foajén

13:30   Övningarna fortsätter

                  Pauser med förfriskningar och frukt

15:00   HEBE Generalrepetition

16:30   Enkel förtäring och byte till konsertklädsel

Inspirationsdagen kommer att ledas av körledaren Lennart Johansson från Luleå, förbunds-dirigenten Emily Lundgren samt dirigenterna Thorgny Skantz och Lars Dahlén från Harmoni.

Då Harmoni fyller 90 år i år kommer den avslutande konserten att formas som en Jubileums-konsert.

18:00    K O N S E R T                                                                                                          

Vi kommer att avsluta dagen med en Jubileumsbankett, där vi hoppas att många sångare och dirigenter med gäster vill delta och dela sångarglädjen.       

20.00   Jubileumsbankett

Den 1 september blir det tillfälle för sångarna att ha en gemensam repetition i Tabita-salen i Kyrkans Hus i Trollhättan. Vi börjar klockan 09.00 med samling och dricker kaffe med fralla. Lennart, Emily, Thorgny och Lasse leder även denna dagen.

Vi ser fram emot att många sångare och dirigenter ställer upp vid repetition, Inspirationsdag, konsert och bankett!

Varmt välkomna!